AVS A 可以在大气压、室温条件下测量岩心样品的声速。该设备能够产生通过岩心样品的压力波和剪切波,计算声速,然后确定动力学弹性常数,比如弹性模量、杨氏模量、体积和剪切力、以及泊松比。该仪器包括一个大气压下岩心夹持器、声学传感器、声学脉冲发生器/接收器和数字示波镜。


技术参数

操作压力          Atmospheric

操作温度           up to 50°C

样品直径           1” and 1.5” 可定制其它尺寸

样品长度           1 to 3” 可定制其它尺寸

中心频率           500 KHz  

模式                  压力波 (P)和剪切波  (S1 & S2)

电源                 110-220 VAC, 50 or 60 Hz


电话咨询
邮件咨询
在线地图
QQ客服